Phân bổ thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh 2023 mới nhất

Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC quy định, NNT hạch toán tập trung tại trụ sở chính nhưng có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu NSNN.

Read more

Những trường hợp nào phải phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp 2023

Việc phân bổ thuế TNDN thường nhận được nhiều sự quan tâm từ doanh nghiệp. Rất nhiều bạn kế toán chưa nắm rõ các quy định nên có thể chưa thực hiện đúng. Để giúp các bạn kế toán nắm bắt thông tin quy định của pháp luật hiện hành, Vinatas chia sẻ bài viết sau chi tiết nội dung về các trường hợp phân bổ, phương pháp phân bổ, kê khai quyết toán thuế TNDN cuối năm.

Read more