Giao hàng trước khi xuất hóa đơn có bị phạt không?

Khi cung ứng dịch vụ, hàng hóa cho khách hàng, đối tác, doanh nghiệp cần phải xuất hóa đơn và sử dụng hóa đơn để ghi nhận vào doanh thu của đơn vị mình. Tuy nhiên, phần lớn các kế toán đều quan niệm khi nào khách thanh toán tiền hàng thì đơn vị mới tiến hành xuất hóa đơn trả khách.

Read more

Hóa đơn bán hàng hóa cho người nước ngoài

Cho tôi hỏi hóa đơn bán hàng cho người nước ngoài cần ghi thông tin về địa chỉ người mua như thế nào cho đúng? Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cho người nước ngoài phải có chữ ký số của người đó đúng không? Thời điểm xác lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là khi nào?

Read more

Áp dụng thuế GTGT 8% theo thời điểm lập hóa đơn

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 1/7/2023 là một chính sách được tất cả các doanh nghiệp và người dân nói chung mong chờ. Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/07/2023.

Read more