Quy định về chi phí tiền điện nước khi thuê nhà mang tên chủ nhà mới nhất

Chi phí tiền điện nước khi thuê nhà mang tên chủ nhà có được tính vào chi phí được trừ không? Quy định về việc khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà như thế nào? Từ kỳ quyết toán thuế năm 2015 – 2016, Thông tư 95/2015/TT-BTC có quy định bổ sung về các khoản chi phí điện nước mà hóa đơn mang tên chủ nhà.

Read more