Chi phí tiền điện nước khi thuê nhà mang tên chủ nhà có được tính vào chi phí được trừ không? Quy định về việc khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà như thế nào?

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp đi thuê nhà của cá nhân để làm văn phòng, nhà xưởng, kho chứa,…Tuy nhiên, rất ít chủ doanh nghiệp để ý rằng hóa đơn điện nước hầu hết đều mang tên chủ nhà mà không phải mang tên công ty. Vậy loại chi phí này có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không? Thuế GTGT của hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà có được khấu trừ hay không? Các bạn cùng tham khảo bài viết sau nhé:

  1. Hóa đơn tiền điện nước khi thuê mang tên chủ nhà có được tính vào chi phí được trừ không?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/08/2015, sửa đổi, bổ sung Điểm 2.15 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các khoản chi không được trừ như sau:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

”2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

Như vây, căn cứ vào quy định trên để đưa những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà mang tên chủ hộ thì bạn vấn được tính vào chi phí được trừ và để được trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp cần:

– Nếu công ty trực tiếp thanh toán cho nhà cung cấp điện nước thì cần:

  • Bảng kê thanh toán tiền điện nước theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm thông tư 78/2014/TT-BTC
  • Hợp đồng thuê địa điểm
  • Hóa đơn điện nước
  • Chứng từ thanh toán

– Nếu công ty thanh toán với chủ nhà thì cần:

  • Bảng kê thanh toán tiền điện nước theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm thông tư 78/2014/TT-BTC
  • Hợp đồng cho thuê địa điểm
  • Hóa đơn điện nước
  • Chứng từ thanh toán điện nước thực tế tiêu thụ với chủ nhà
  1. Hóa đơn điện nước khi thuê mang tên chủ nhà có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Hóa đơn điện nước không ghi tên doanh nghiệp mà ghi tên chủ cơ sở thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nội dung này được quy định chi tiết tại Điều 15 Thông tư số 219/201 /TT-BTC như sau:

”15. Doanh nghiệp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua”.

Cách hạch toán: Hạch toán tiền thuế và giá trị dịch vụ vào luôn chi phí (Vì thuế GTGT không được khấu trừ).

=> Trên đây là dành cho trường hợp doanh nghiệp thuê nhà, văn phòng của cá nhân.

Trường hợp công ty thuê nhà, văn phòng của công ty khác thì yêu cầu công ty cho thuê phải xuất hóa đơn tiền điện nước cho doanh nghiệp đi thuê. Cụ thể:

– Thu lại tiền điện nước phải xuất hóa đơn

Căn cứ theo Khoản 1 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hoá đơn một số trường hợp cụ thể:

“1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế…”

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định:

+ Tại Điều 10 quy định thuế suất 5%:

“1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%.”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại…”

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply