Dự kiến hóa đơn dưới 5 triệu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế GTGT?

Theo quy định hiện hành, để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và hoặc được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Read more

Hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản có được không?

Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên được áp dụng từ năm 2009. Tuy nhiên, một số trường hợp người mua thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, không chuyển khoản. Vậy trường hợp này có rủi ro gì không?

Read more