Liên quan đến vấn đề hóa đơn dưới 20 triệu, không ít kế toán thắc mắc có được xuất 2 hóa đơn cho cùng 1 công ty cùng 1 ngày không? Cùng xem câu trả lời tại bài viết sau.

  1. Có được xuất 2 hóa đơn cho cùng 1 công ty cùng 1 ngày?

Hoàn toàn có quyền xuất 02/nhiều hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho cùng 01 công ty trong cùng 01 ngày, tuy nhiên, các bên cần lưu ý về giá trị hàng hóa, dịch vụ để xác định hình thức thanh toán tránh việc không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Cụ thể,

Khoản 5 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

  1. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

Đồng thời, theo điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 96/2015/TT-BTC, khoản chi nếu có hoá đơn từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, cần lưu ý:

– Nếu tổng các hóa đơn GTGT xuất trong ngày < 20 triệu đồng: Có thể thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản như trường hợp hoá đơn GTGT dưới 20 triệu đồng thông thường.

Bên mua được khấu trừ thuế GTGT và được coi là chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi có đầy đủ chứng từ đi kèm như Hợp đồng, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, biên bản giao nhận hàng hóa…

– Nếu tổng các hóa đơn GTGT trong ngày > 20 triệu đồng: Bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng thì bên mua mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí mới được coi là chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cũng xin thông tin thêm, trường hợp bên bán xuất lại hóa đơn cho bên mua, đồng thời trong ngày đó có phát sinh hóa đơn mới, tổng 02 hóa đơn trên 20 triệu đồng thì theo hướng dẫn tại Công văn số 77490/CT-TTHT ngày 28/11/2017 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội:

Hóa đơn thay thế có giá trị dưới 20 triệu đồng vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt và được khấu trừ theo quy định (do xác định ngày mua hàng theo ngày của hóa đơn bị thay thế).

  1. Hợp đồng trên 20 triệu xuất hóa đơn nhiều lần dưới 20 triệu thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?

+ Tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

  1. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

  1. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.”

Do vậy, hợp đồng trên 20 triệu đồng mà xuất hóa thành nhiều lần dưới 20 triệu đồng thì tất cả các hóa đơn vẫn phải thanh toán bằng chuyển khoản.

Theo Công văn số 4131/CT-TTHT ngày 02/6/2014 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

Trường hợp Tổng Công ty ký hợp đồng mua bán hàng hóa với nhà cung cấp Y có tổng giá trị hàng hóa mua vào là 60 triệu đồng; về nguyên tắc khi xuất giao hàng cho Tổng Công ty (chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu) nhà cung cấp Y phải lập hóa đơn xuất giao cho Tổng Công ty cho toàn bộ giá trị hàng hóa (không phụ thuộc vào thỏa thuận tại hợp đồng thanh toán tiền thành hai đợt khác nhau).

Do đó vào ngày 09/02/2014, Tổng Công ty nhận hóa đơn GTGT là 15 triệu đồng và thanh toán bằng tiền mặt cho nhà cung cấp Y và hôm sau ngày 10/02/2014 nhận hóa đơn còn lại giá trị 45 triệu đồng và Tổng Công ty đã thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng cho nhà cung cấp Y thì chỉ được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hóa đơn có giá trị 45 triệu đồng.

Tức là, trường hợp bên mua và bên bán ký hợp đồng với tổng giá trị trên 20 triệu đồng nhưng xuất thành nhiều hóa đơn GTGT dưới 20 triệu thì tất cả các hóa đơn đều phải thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply