Hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản có được không?

Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên được áp dụng từ năm 2009. Tuy nhiên, một số trường hợp người mua thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, không chuyển khoản. Vậy trường hợp này có rủi ro gì không?

Read more