Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ. Nếu muốn chia nhỏ hóa đơn để thanh toán tiền mặt được không? Tham khảo bài viết sau để có câu trả lời.

  1. Chia nhỏ hóa đơn để thanh toán tiền mặt được không?

Nếu hợp đồng có tổng giá trị lớn hơn 20 triệu nhưng chia nhỏ xuất thành nhiều hóa đơn GTGT dưới 20 triệu trong ngày hoặc trong nhiều ngày thì tất cả hóa đơn đều phải thanh toán qua ngân hàng chứ không được dùng tiền mặt. Bởi lẽ:

Căn cứ theo khoản 5 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

  1. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

Đồng thời, điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 96/2015/TT-BTC, khoản chi nếu có hoá đơn từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó:

– Trường hợp bên bán xuất nhiều hóa đơn GTGT dưới 20 triệu cho bên mua trong một ngày:

Tổng các hóa đơn GTGT xuất trong ngày dưới 20 triệu: Có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản

Tổng các hóa đơn GTGT trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên: Phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì bên mua mới được khấu trừ thuế GTGT và được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tức là, dù xuất nhiều hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhưng tổng các hóa đơn trên 20 triệu đồng trong một ngày thì vẫn được coi là xuất hóa đơn trên 20 triệu đồng và phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Trường hợp ký hợp đồng với tổng giá trị trên 20 triệu đồng nhưng xuất thành nhiều hóa đơn dưới 20 triệu trong nhiều ngày: Tất cả các hóa đơn đều phải thanh toán không dùng tiền mặt.

Công văn 4131/CT-TTHT ngày 02/6/2014 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn, bên mua và bên bán ký hợp đồng với tổng giá trị lớn hơn 20 triệu đồng nhưng xuất thành nhiều hóa đơn GTGT dưới 20 triệu trong nhiều ngày, thì tất cả hóa đơn đều phải thanh toán dưới hình thức chuyển khoản.

  1. Hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản có được tính chi phí không?

Về nguyên tắc, các khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các khoản chi của doanh nghiệp có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thuộc điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP sau đây có thể thanh toán bằng tiền mặt, không bắt buộc phải chuyển khoản:

STT Khoản chi
1 Khoản chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật; khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp
2 Khoản chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc của doanh nghiệp, bao gồm:

·    Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp;

·    Chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp;

·    Phí thực hiện tư vấn khám và xét nghiệm HIV;

·    Chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

3 Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ như:

·    Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;

·    Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị;

·    Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;

·    Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;

·    Chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập;

·    Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

4 Mua hàng hóa, dịch vụ trong các trường hợp được lập Bảng kê:

·    Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

·    Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

·    Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

·    Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

·    Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

·    Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply