Dự kiến hóa đơn dưới 5 triệu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế GTGT?

Theo quy định hiện hành, để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và hoặc được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Read more

Có cần thanh toán lại khi hóa đơn thay thế trị giá trên 20tr

Pháp luật về thuế GTGT, TNDN quy định đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt thì doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và không được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy đối với trường hợp lập hóa đơn thay thế trên 20tr nhưng trước đó đã thanh toán bằng tiền mặt rồi thì DN có cần thanh toán lại hóa đơn này qua ngân hàng không?

Read more

Tìm hiểu về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với các hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (Bao gồm cả thuế GTGT) thì theo điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ngoài có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ, hợp lý thì sẽ phải thanh toán không dùng tiền mặt. Vậy chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

Read more

Quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và hoặc được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Read more

Các quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và hoặc được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Read more