Hiện nay, một số loại hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất GTGT 8% do chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Có một số thông tin rằng các doanh nghiệp có thể tiếp tục được giảm thuế trong năm 2024.

  1. Tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo 8068/BC-BKHĐT ngày 29/9/2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu:

– Ngân hàng Chính sách Xã hội chuẩn bị các điều kiện, thủ tục cần thiết để bảo đảm giải ngân hết số vốn 16.100 tỷ đồng dự kiến điều chuyển để bổ sung cho chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong năm 2023.

– Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của Chương trình; điều chuyển giữa kế hoạch vốn của Chương trình và Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 được giao theo quy định tại Nghị quyết 93/2023/QH15 của Quốc hội, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn.

– Các Thành viên Chính phủ trực tiếp giải trình, bổ sung thông tin, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 đối với các chính sách do bộ, cơ quan mình phụ trách.

  1. Đề xuất tiếp tục giảm thuế GTGT 2% trong 06 tháng đầu năm 2024?

Căn cứ theo Tiểu mục 3 Mục 1 Nghị quyết 164/NQ-CP năm 2023, sau phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 09 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan địa phương thực hiện các nhiệm vụ như sau:

– Đề xuất tiếp tục giảm thuế GTGT 2% trong năm 2024 và trình Quốc hội. Đồng thời giao đề xuất cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa 02 kỳ họp Quốc hội nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Bên cạnh đó, Báo cáo Quốc hội vào kỳ họp gần nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 07/10/2023.

– Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để bảo đảm thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt dự toán Quốc hội giao, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, nền tảng số…

– Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được ban hành.

– Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, tiếp tục áp dụng mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đã quy định tại Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 trình Chính phủ trong tháng 10/2023.

– Chủ trì thống nhất với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương liên quan về số chi từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 bố trí cho 03 dự án xây dựng đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ tại điểm c khoản 3 Mục 1 Nghị quyết 144/NQ- CP năm 2023,

– Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp vào báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán ngân năm 2024 để trình Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2023.

– Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan của Quốc hội để báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng nguồn tăng thụ ngân sách trung ương năm 2022; khẩn trương triển khai phương án sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thông qua.

– Khẩn trương đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/10/2023 về hướng xử lý, tháo gỡ vướng mắc khi chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Pacific Airlines.

– Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, địa phương về các chính sách phi, lệ phí khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2023.

  1. Giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến khi nào?

Theo Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống 8%, trừ các nhóm dịch vụ, hàng hóa như sau:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Quy định chi tiết tại Phụ lục 1 được ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Quy định chi tiết tại Phụ lục 2 được ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Quy định chi tiết tại Phụ lục 3 được ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Theo đó, việc giảm thuế GTGT xuống 8% được áp dụng từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và hàng hóa dịch vụ kinh doanh thuộc diện được thuế GTGT 8%.

Như vậy, năm 2023 cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT 2% cụ thể là giảm thuế GTGT xuống 8% đến ngày 31/12/2023.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply