Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán cho nơi trả thu nhập tiến hành kê khai số thuế TNCN trong một năm tính thuế với cơ quan Thuế về các vấn đề bao gồm: số thuế cần phải nộp thêm, hoàn trả số thuế đã nộp thừa và bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.

Cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương và tiền công từ nhiều nguồn khác nhau thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Bạn có thể ủy quyền quyết toán cho nơi trả thu nhập hoặc tự làm quyết toán thuế trực tuyến qua hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế. Trường hợp thay đổi nơi làm việc thì phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu? Cùng tham khảo tình huống sau để biết câu trả lời nhé.

Chi tiết câu hỏi

Từ tháng 1 đến tháng 7/2022, tôi ký hợp đồng lao động và đóng BHXH tại công ty A, cơ quan quản lý là Cục Thuế TPHCM. Từ tháng 8/2022 đến tháng 1/2023, tôi không có bất kỳ thu nhập tại công ty hay tổ chức nào. Ngày 10/2/2023, tôi ký hợp đồng lao động và đóng BHXH tại công ty B, cơ quan quản lý là Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Ngày 29/4/2023, tôi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 tới Chi cục Thuế tại Bình Dương. Ngày 11/7/2023, tôi nhận được thông báo về việc “hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế với nội dung sai cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế theo quy định, đề nghị người nộp thuế liên hệ nộp hồ sơ quyết toán thuế 2022 tại Cục Thuế TPHCM”. Theo cán bộ thụ lý hồ sơ thông báo, hồ sơ của tôi không thuộc diện nộp quyết toán thuế tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương, vì tại thời điểm tháng 12/2022 là thời điểm công ty quyết toán thuế tôi không làm việc tại công ty B. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng không? Trường hợp của tôi theo đúng quy định thì phải nộp tại cơ quan thuế nào? Thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là thời điểm nào?

Trả lời

Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm b2 Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ:

“b.2) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú”.

Căn cứ Công văn số 4172/TCT-DNNCN ngày 20/9/2023 của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN;

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời về nguyên tắc cho bà như sau:

Trường hợp trong năm 2022, bà làm việc tại TPHCM, đến ngày 10/2/2023 thì làm việc tại Bình Dương, nếu tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán năm 2022, bà đang tính giảm trừ bản thân tại công ty B do Cục Thuế tỉnh Bình Dương quản lý thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Đề nghị bà Thủy căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử chính phủ

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply