Chương trình “Hóa đơn may mắn” – mua hàng lấy hóa đơn có cơ hội trúng thưởng đã được thực hiện từ năm 2022.

Nhằm tuyên truyền, khuyến khích việc sử dụng đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và nhất là hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền có kết chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo Luật Quản lý thuế. Qua đó, vừa đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, vừa giám sát việc hạch toán doanh thu của các doanh nghiệp và góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành Thuế.

Gần đây, Tổng cục Thuế lại tiếp tục hướng dẫn triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” trong năm 2023 tại công văn số 3072/TCT-DNNCN ngày 21/07/2023.

  1. Về việc tiếp tục triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” từ năm 2023

Tại điểm 1 Công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 đã hướng dẫn “Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng. Nội dung này không giới hạn thời gian triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”. Do đó, việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” vẫn tiếp tục được thực hiện từ năm 2023 trở đi.

  1. Về nguồn kinh phí trả thưởng

Về nguồn kinh phí trả thưởng cho chương trình “Hóa đơn may mắn”, tại điểm 3 Công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 hướng dẫn: “Tổng cục Thuế giao dự toán từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính ngoài định mức (theo quy định tại Quyết định số 919/QĐ-TCT ngày 13/6/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) để các Cục Thuế thực hiện chương trình Hóa đơn may mắn theo mức quy định dưới đây. Ngoài nguồn kinh phí Tổng cục Thuế giao cho nội dung chỉ này, các Cục Thuế chủ động cân đối, sử dụng từ dự toán chi hoạt động thường xuyên và nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ (nếu có) để thực hiện theo cơ cấu giải thưởng của Cục Thuế”. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình triển khai và những khó khăn trong việc bố trí, cân đối nguồn trả thưởng của quý I năm 2023. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí nguồn trả thưởng, Tổng cục Thuế sẽ cấp bổ sung nguồn kinh phí phục vụ triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trong năm 2023 nhưng không vượt quá mức bổ sung kinh phí của năm 2022 theo hướng dẫn tại Công văn số 3199/TCT-DNNCN .

  1. Về đối tượng tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn”

Đối tượng tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là HĐĐT có mã của Cơ quan thuế có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh là người tiêu dùng. Để đảm bảo mỗi hóa đơn chỉ được đưa vào lựa chọn một lân duy nhất thì hóa đơn dự thưởng không bao gồm: hóa đơn đã hủy; hóa đơn điều chỉnh; hóa đơn thay thế cho hóa đơn có thời điểm lập khác kỳ quay thưởng; hóa đơn có thông tin MST người bán và người mua trùng nhau.

2.6. Xây dựng cơ cấu giải thưởng – Công văn 3199/TCT-DNNCN năm 2022

Cục Thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử thuộc phạm vi quản lý trên hệ thống HĐĐT và nguồn trả thưởng để xây dựng cơ cấu giải thưởng phù hợp, đảm bảo đủ hấp dẫn để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 01 giải nhất; 03 giải nhì; 05 giải ba; số lượng giải khuyến khích tùy tình hình thực tế nguồn trả thưởng, số lượng hóa đơn của từng địa phương.

2.7. Lựa chọn “Hóa đơn may mắn” – Công văn 3199/TCT-DNNCN năm 2022

– Chương trình “Hóa đơn may mắn” do từng Cục Thuế thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do Cục Thuế quản lý trên hệ thống HĐĐT tập trung của ngành Thuế.

– Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của CQT, có đầy đủ thông tin định danh người mua (Mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin MST người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

– Chương trình “Hóa đơn may mắn” đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.

– Hội đồng giám sát có trách nhiệm xác nhận kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt. Mẫu biên bản xác nhận kết quả ban hành kèm theo công văn này.

2.8. Công bố thể lệ chương trình và công bố kết quả – Công văn 3199/TCT-DNNCN năm 2022

Cục Thuế tổ chức công bố thể lệ của chương trình và công bố người trúng thưởng trên Website của Cục Thuế và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Mẫu thể lệ chương trình ban hành kèm theo công văn này.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply