Thuế nhà thầu nước ngoài là loại thuế áp dụng với các cá nhân, tổ chức nước ngoài khi họ có phát sinh thu nhập hay kinh doanh tại Việt Nam.

 1. Thuế nhà thầu nước ngoài là gì?

Thuế nhà thầu nước ngoài (tiếng Anh là Foreigner Contractor Tax) áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức nước ngoài khi họ được phát sinh thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ hoặc cung cấp hàng hóa tại Việt Nam.Theo đó, nhà thầu nước ngoài bao gồm:

 • Cá nhân (cư trú hoặc không cư trú), có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
 • Tổ chức nước ngoài (có hoặc không đặt cơ sở tại Việt Nam), có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Thuế nhà thầu nước ngoài bao gồm nghĩa vụ nộp thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN. Các loại thuế này được xét khi có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Căn cứ Điều 1, Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định về thuế nhà thầu, cá nhân, tổ chức chịu thuế khi có những hoạt động dưới đây:

 • Kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập ở Việt Nam theo hợp đồng hoặc cam kết.
 • Phân phối hàng hóa vào Việt Nam.
 • Sản xuất hàng hoá tại Việt Nam và phát sinh thu nhập.
 • Thông qua Việt Nam để đàm phán, ký kết hợp đồng nhưng nhà thầu đứng tên trên hợp đồng.
 1. Các loại thuế nhà thầu cần phải có nghĩa vụ đóng thuế

Theo quy định tại Điều 5, Chương I Thông tư 103/2014/TT-BTC, các loại thuế nhà thầu áp dụng bao gồm:

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh: Cần phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Thông tư 103/2014.

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh: Cần phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư 103, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo pháp luật về thuế TNCN.

Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí khác hiện hành.

Như vậy, số thuế phải nộp theo các trường hợp được xét như sau:

 • Trường hợp nhà thầu nước ngoài là tổ chức nước ngoài thì số thuế nhà thầu sẽ bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN.
 • Trường hợp nhà thầu là cá nhân cư trú hoặc không cư trú thì số thuế nhà thầu nước ngoài sẽ bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN.
 1. Tỷ giá tính thuế nhà thầu

Công văn 12057/CT-TTHT 2016 hướng dẫn tỷ giá tính thuế cho nhà thầu nước ngoài:

 • Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày phát sinh khoản tiền thanh toán phí dịch vụ cho tổ chức nước ngoài bằng đồng ngoại tệ thì Công ty phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỉ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài để tính, kê khai và nộp thuế nhà thầu.

Công văn số 1969/CT-TTHT ngày 15/01/2020 xác định tỷ giá xác định doanh thu tính thuế nhà thầu:

 • Từ ngày 01/01/2015, trường hợp Nhà thầu nước ngoài không mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại ở Việt Nam nhưng nhận được doanh thu bằng ngoại tệ (khác đồng đô la Mỹ) do bên Việt Nam thanh toán cho nhà thầu nước ngoài thông qua tài khoản mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam của bên Việt Nam thì áp dụng tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại nơi bên Việt Nam mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ để quy đổi doanh thu tính thuế của Nhà thầu nước ngoài từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam theo quy định.
 • Trường hợp ngoại tệ thanh toán là ngoại tệ không có tỷ giá trực tiếp với đồng Việt Nam thì sử dụng tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ khác để xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 2730/QĐ-NHNN nêu trên.

Công văn số 2568/CT-TTHT ngày 13/04/2021 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về tỷ giá tính thuế nhà thầu:

Trường hợp Công ty phát sinh giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ với nhà thầu nước ngoài, hợp đồng ký kết và thanh toán cho nhà thầu nước ngoài bằng USD:

Thì tại thời điểm phát sinh giao dịch thực tế, Công ty phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch, để tính, kê khai và nộp thuế nhà thầu theo quy định.

Trường hợp ngoại tệ thanh toán là ngoại tệ không có tỷ giá trực tiếp với đồng Việt Nam thì sử dụng tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ khác để xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 2730/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng nhà nước.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply