Kê khai, quyết toán thuế TNCN cho người lao động nước ngoài

Trong bối cảnh Việt Nam mở cửa và hội nhập sâu rộng với thế giới, ngày càng nhiều cá nhân nước ngoài đến Việt Nam làm việc. Do vậy, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài là một trong những nội dung thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Read more

Những điều cần biết về hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền công, tiền thù lao đã thỏa thuận. Read more

Khoản chi mang tính phúc lợi cho người lao động có được đưa vào chi phí được trừ?

Đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ, nghỉ mát; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động và các khoản chi phúc lợi khác… sẽ được tính vào chi phí được trừ nếu tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Read more

Quy định về chi phí được trừ đối với tiền lương

Tiền lương và những vấn đề xoay quanh tiền lương những nội dung quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng quan tâm, trong đó có mới quan hệ giữa tiền lương và thuế TNDN. Do đó, để giúp các bạn có thể nắm bắt được những quy định về vấn đề này, chúng tôi tổng hợp bài viết dưới đây: Read more

Thời điểm ghi nhận doanh thu

Ghi nhận doanh thu tại thời điểm nào là đúng quy định ở các trường hợp? Chắc chắn có rất nhiều bạn kế toán cần biết để có thể hạch toán đúng các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp mình. VinaTas – Đại lý Thuế xin chia sẻ đến các bạn một số lưu ý về thời điểm ghi nhận doanh thu ở một số hoạt động cụ thể sau đây: Read more

Một số lưu ý khi xác định doanh thu tính thuế TNDN

1. Quy định chung về doanh thu tính thuế TNDN

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Read more

Thu nhập không chịu thuế TNCN của người lao động là người nước ngoài

Cũng giống như những người lao động khác, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, không phải tất cả các khoản thu nhập của người lao động nước ngoài đều phải chịu thuế TNCN. Dưới đây là các khoản thu nhập của người lao động nước ngoài mà không chịu thuế TNCN. Read more

So sánh thời điểm ghi nhận doanh thu và thời điểm xuất hóa đơn

Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp cần phải xuất hóa đơn và sử dụng hóa đơn để ghi nhận doanh thu của đơn vị mình. Tuy nhiên, không phải trong bất kỳ trường hợp nào, thời điểm xuất hóa đơn cũng là thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Read more