Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 357/TB-DNL về việc công bố danh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam.

 1. Thuế nhà thầu nước ngoài là gì?

Thuế nhà thầu nước ngoài (tiếng Anh là Foreigner Contractor Tax) áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức nước ngoài khi họ được phát sinh thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ hoặc cung cấp hàng hóa tại Việt Nam.Theo đó, nhà thầu nước ngoài bao gồm:

 • Cá nhân (cư trú hoặc không cư trú), có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
 • Tổ chức nước ngoài (có hoặc không đặt cơ sở tại Việt Nam), có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
 • Thuế nhà thầu nước ngoài bao gồm nghĩa vụ nộp thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN. Các loại thuế này được xét khi có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Căn cứ Điều 1, Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định về thuế nhà thầu, cá nhân, tổ chức chịu thuế khi có những hoạt động dưới đây:

 • Kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập ở Việt Nam theo hợp đồng hoặc cam kết.
 • Phân phối hàng hóa vào Việt Nam.
 • Sản xuất hàng hoá tại Việt Nam và phát sinh thu nhập.
 • Thông qua Việt Nam để đàm phán, ký kết hợp đồng nhưng nhà thầu đứng tên trên hợp đồng.

Trong đó, số thuế phải nộp theo các trường hợp được xét như sau:

 • Trường hợp nhà thầu nước ngoài là tổ chức nước ngoài thì số thuế nhà thầu sẽ bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN.
 • Trường hợp nhà thầu là cá nhân cư trú hoặc không cư trú thì số thuế nhà thầu nước ngoài sẽ bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN.
 1. Danh sách nhà thầu nước ngoài đăng ký thuế

Cục Thuế doanh nghiệp lớn cho biết, việc công bố Danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam được căn cứ trên cơ sở quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Hiện đã có 39 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam. Theo đó, danh sách được Cục Thuế doanh nghiệp lớn đăng tải công khai trên trang Website: https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/Request.

Một số nhà cung cấp nước ngoài Tổng cục Thuế vừa công bố gồm: Microsoft Regionnal Sales Pte Ltd; iHerb, LLC; Netflix Pte. Ltd; Tiktok Pte. Ltd; Blizzard Entertainment Inc; Educational Testing Service; LinkedIn Singapore Tte. Ltd; Ezviz International Limited…

Trước đó, ngày 21/3/2022, Tổng cục Thuế đã chính thức công bố ứng dụng Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) để NCCNN thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp từ bất cứ đâu trên thế giới.

DANH SÁCH

NHÀ CUNG CẤP NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐĂNG KÝ THUẾ TẠI VIỆT NAM

STT Mã số thuế Nhà cung cấp nước ngoài Cơ quan quản lý thuế
1 9000000045 Microsoft Regional Sales Pte Ltd Cục Thuế doanh nghiệp lớn
2 9000000052 iHerb, LLC Cục Thuế doanh nghiệp lớn
3 9000000077 Netflix Pte. Ltd. Cục Thuế doanh nghiệp lớn
4 9000000084 TIKTOK PTE. LTD. Cục Thuế doanh nghiệp lớn
5 9000000091 Blizzard Entertainment Inc Cục Thuế doanh nghiệp lớn
6 9000000101 Educational Testing Service Cục Thuế doanh nghiệp lớn
7 9000000126 LinkedIn Singapore Pte. Ltd. Cục Thuế doanh nghiệp lớn
8 9000000119 EZVIZ INTERNATIONAL LIMITED Cục Thuế doanh nghiệp lớn
9 9000000140 KLOOK TRAVEL TECHNOLOGY LIMITED Cục Thuế doanh nghiệp lớn
10 9000000133 Samsung Electronics Co., Ltd. Cục Thuế doanh nghiệp lớn
11 9000000158 IMAGE FUTURE INVESTMENT (HK) LIMITED Cục Thuế doanh nghiệp lớn
12 9000000165 Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited Cục Thuế doanh nghiệp lớn
13 9000000172 TRAVELOKA SERVICES PTE.LTD. Cục Thuế doanh nghiệp lớn
14 9000000197 Spotify AB Cục Thuế doanh nghiệp lớn
15 9000000207 Cricut Inc Cục Thuế doanh nghiệp lớn
16 9000000260 PIPO (HK) Limited Cục Thuế doanh nghiệp lớn
17 9000000278 2C2P PTE.LTD Cục Thuế doanh nghiệp lớn
18 9000000327 META PLATFORMS IRELAND LIMITED Cục Thuế doanh nghiệp lớn
19 9000000302 Hoslinger PTE Ltd. Cục Thuế doanh nghiệp lớn
20 9000000292 META PLATFORMS TECHNOLOGIES IRELAND LIMITED Cục Thuế doanh nghiệp lớn
21 9000000285 FACEBOOK PAYMENTS INTERNATIONAL LIMITED Cục Thuế doanh nghiệp lớn
22 9000000334 CGTrader UAB Cục Thuế doanh nghiệp lớn
23 9000000341 MCAFEE IRELAND LIMITED Cục Thuế doanh nghiệp lớn
24 9000000359 Canva Pty Ltd Cục Thuế doanh nghiệp lớn
25 9000000366 eBay Marketplaces GmbH Cục Thuế doanh nghiệp lớn
26 9000000373 Bloomberg L.p. Cục Thuế doanh nghiệp lớn
27 9000000380 MORRIS SHIPPING INTERNATIONAL LIMITED Cục Thuế doanh nghiệp lớn
28 9000000398 University of Auckland Cục Thuế doanh nghiệp lớn
29 9000000408 TOKGISTIC PTE. LTD. Cục Thuế doanh nghiệp lớn
30 9000000415 Google Asia Pacific Pte Ltd Cục Thuế doanh nghiệp lớn
31 9000000422 Fenix International Limited Cục Thuế doanh nghiệp lớn
32 9000000447 PADDLE.COM MARKET LIMITED Cục Thuế doanh nghiệp lớn
33 9000000454 Bloomberg Finance Singapore L.p. Cục Thuế doanh nghiệp lớn
34 9000000461 ETSY IRELAND Cục Thuế doanh nghiệp lớn
35 9000000479 Verifone Payments B.V. Cục Thuế doanh nghiệp lớn
36 9000000486 Apple Distribution International Limited Cục Thuế doanh nghiệp lớn
37 9000000493 DialogEdu, LLC Cục Thuế doanh nghiệp lớn
38 9000000503 Shen Yun Zuo Pin, Inc. Cục Thuế doanh nghiệp lớn
39 9000000510 The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply