Khi tra cứu hoá đơn trên trang Hoadondientu, các hoá đơn đã hủy vẫn còn hiện thị trên hệ thống?

Hai cách tra cứu hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Cách 1: Tra cứu thông tin từng hóa đơn:

B1: Sau khi truy cập cổng thông tin hóa đơn điện tử, tại tab Tra cứu hóa đơn điện tử, người dung nhập vào các thông tin của hóa đơn nhận được của bên bán (có dấu * đỏ):

1) MST người bán: nhập vào mã số thuế của bên bán xuất hóa đơn.

2) Loại hóa đơn: chọn loại hóa đơn tương ứng, ví dụ Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng,  .. được quy định bởi các ký tự số: 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng ký hiệu mã loại hóa đơn trên hóa đơn (ví dụ 1C21TML – 1 ở đây là ký hiệu loại Hóa đơn giá trị gia tăng).

3) Ký hiệu hóa đơn: nhập vào ký hiệu hóa đơn gồm 6 ký tự, ví dụ C21TML. Lưu ý người dùng hay nhầm lẫn nhập cả ký tự số 1, 2, 3, 4, 5 ở đầu sẽ không chính xác.

4) Số hóa đơn: nhập vào số hóa đơn cần tra cứu (có thể nhập cả 2 định dạng số hóa đơn gồm từ 1 chữ số hoặc tối đa 8 chữ số, ví dụ 1 hoặc 00000001).

5) Tổng tiền thành toán: nhập vào tổng tiền thanh toán trên hóa đơn bằng số.

6) Mã captcha: nhập lại chính xác vào chuỗi mã captcha hiện thị ở bên trái.

B2: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, người dùng nhấn vào nút Tìm kiếm để tra cứu:

– Nếu nhận được kết quả như mục A như trên hình thì hóa đơn cần tìm kiếm đã hợp lệ, trạng thái xử lý hóa đơn: Đã cấp mã hóa đơn.

– Nếu nhận được kết quả như mục B tức là hóa thông tin hóa đơn cần tra cứu không tồn tại, người dùng cần kiểm tra lại các thông tin đã nhập liệu tìm kiếm ở trên đã chính xác hay chưa và thử lại. Nếu vẫn không có kết quả cần liên hệ với bên bán để kiểm tra lại.

Cách 2: Tra cứu thông tin danh sách hóa đơn mua vào/bán ra (Cách tra cứu này áp dụng đối với các doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78.)

B1: Tại cổng thông tin Hóa đơn điện tử trên, người dùng thực hiện đăng nhập vào theo thông tin tài khoản đã được cơ quan thuế cấp và gửi về email cho doanh nghiệp khi hoàn thành thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT.

B2: Đăng nhập xong, người dùng vào menu Tra cứu à chọn Tra cứu hóa đơn.

B3: Trên form Tra cứu hóa đơn, nhấn vào tab Tra cứu hóa đơn điện tử mua vào, nhập thông tin, bấm tìm kiếm.

Tại đây sẽ hiển thị danh sách hóa đơn mua vào của doanh nghiệp gồm các thông tin: Ký hiệu mẫu số, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Ngày lập, Thông tin hóa đơn, Tổng tiền chưa thuế, Tổng tiền thuế, Tổng tiền chiết khấu thương mại, Tổng tiền phí, Tổng tiền thanh toán,..

Doanh nghiệp có thể tải danh sách hóa đơn này về dưới dạng file excel để đối chiếu với những hóa đơn mua vào mà doanh nghiệp đã nhận được.

Khi tra cứu hoá đơn trên trang Hoadondientu, các hoá đơn đã hủy vẫn còn hiện thị trên hệ thống?

Công ty tôi tháng 05, 06 có huỷ 3 hoá đơn theo mẫu 04 trên hệ thống hoá đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp nhận nhưng khi tra cứu hoá đơn thì trên trang Hoadondientu 3 hoá đơn này vẫn còn trên hệ thống thì cần xử lý thế nào?

Tổng cục thuế trả lời ngày 07/03/2023:

Trường hợp Người nộp thuế đã gửi thông báo hóa đơn có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT để hủy hóa đơn và cơ quan thuế đã tiếp nhận nhưng khi tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế vẫn còn tồn tại ở trạng thái “Hóa đơn đã bị hủy”, cụ thể: Toàn bộ thông tin hóa đơn điện tử đã gửi đến cơ quan thuế đều được lưu trữ tại hệ thống của cơ quan thuế. Trong trường hợp NNT đã có thông báo hủy thì khi tra cứu hóa đơn này, trạng thái của hóa đơn sẽ thể hiện là “Hóa đơn đã bị hủy”. Ví dụ 1 tình huống như hình chụp dưới đây khi người nộp thuế sử dụng chức năng “Tra cứu/Tra cứu hóa đơn” trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Người mua là các đơn vị sự nghiệp có bắt buộc phải ghi mã số thuế người mua trên HĐĐT không?

Khi mua hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải thể hiện đầy đủ Thông tin của người mua hàng trên hóa đơn để được tính vào chi phí và thanh toán các khoản chi từ Ngân sách nhà nước. Do đó, trường hợp đơn Người mua là các đơn vị sự nghiệp có mã số thuế thì ghi đủ thông tin mã số thuế trên hóa đơn theo quy định.

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply