Cố tình không kê khai hóa đơn đầu ra để trốn thuế GTGT doanh nghiệp có thể bị phạt nặng. Căn cứ theo quy định hiện hành, mức phạt tối đa cao hơn gấp 3 lần số tiền trốn thuế.

  1. Quy định về kê khai thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) hay thuế VAT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng được quy định tại Điều 2 Luật số 13/2008/QH12.

Về bản chất thuế GTGT do người tiêu dùng cuối cùng chịu. Doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ đại diện nộp thuế vào ngân sách nhà nước thay cho người tiêu dùng thông qua việc cộng thuế vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ theo quy định tại Điều 42 Luật Quản lý thuế 2019 về Nguyên tắc khai thuế, tính thuế quy định:

“1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

2. Người nộp thuế tự tính số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Tại Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định kê khai với hóa đơn đầu vào như sau:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Như vậy, không kê khai hóa đơn đầu ra sẽ làm sai lệch kết quả của kê khai thuế và làm giảm số thuế phải nộp. hành vi này dẫn đến vi phạm quy định của Luật Quản lý thuế, luật thuế giá trị gia tăng khi phát hiện doanh nghiệp sẽ bị phạt theo quy định.

  1. Không kê khai hoá đơn đầu ra do quên hoặc bỏ sót

Trong trường hợp này, tại Công văn số 4943/TCT-KK của Tổng cục Thuế quy định: Trường hợp phát hiện ra hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước chưa kê khai thì người nộp thuế cần thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung.

Tuy nhiên, nếu do kê khai thiếu hoặc bỏ sót dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn mà bị cơ quan thuế phát hiện thì sẽ bị xử lý tùy theo tính chất sự việc.

– Trường hợp người nộp thuế đã nhanh chóng nộp thuế bổ sung kịp thời trước thời hạn bị thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính thuế hoặc biên bản kiểm tra thuế, kết luận điều tra.

– Nếu người nộp thuế vi phạm lần đầu và có tình tiết giảm nhẹ và tự giác đóng đầy đủ thuế khắc phục kịp thời trước thời điểm ra quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ được cơ quan thuế xác định lại và lập biên bản cho hành vi khai thiếu thuế.

– Với hành vi sử dụng hoá đơn chứng từ bất hợp pháp khi kê khai thuế nhưng bên mua chứng minh được vi phạm do bên bán và đã thực hiện đủ nghĩa vụ kê khai

Không kê khai hoá đơn đầu ra thuộc những trường hợp này sẽ phải nộp phạt với số tiền quy định bằng 20% khoản thuế khai thiếu hoặc các khoản được miễn, hoàn cao hơn quy định. Ngoài ra doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp bổ sung các khoản thuế bị sai phạm nói trên.

  1. Không kê khai hóa đơn đầu ra để trốn thuế

Không kê khai hóa đơn đầu ra trong các trường hợp khác nhau sẽ xử phạt khác nhau.

(1) Trường hợp không lập hóa đơn đầu ra

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 24, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định mức phạt về việc không lập hóa đơn như sau:

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định trừ hành vi:

  • Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu.
  • Không lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động.

(2) Trường hợp phạt trốn thuế

Căn cứ theo quy định tại Theo Điều 17, Nghị định 125/2020 NĐ-CP quy định về mức xử phạt hành vi trốn thuế đối với trường hợp không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế hoặc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

  • Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên.
  • Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế mà không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
  • Phạt tiền 2 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế mà có một tình tiết tăng nặng.
  • Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế có hai tình tiết tăng nặng.
  • Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên.

Bên cạnh các mức phạt trên theo Điều 200, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) mức phạt với tội trốn thuế đối với pháp nhân thương mại có thể lên tới 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Mức phạt có thể cao hơn nếu phạm tội có tổ chức, tái phạm nhiều lần và có thể bị đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply