Khấu trừ thuế là một công việc thường xuyên đối với kế toán. Tuy nhiên, không phải hóa đơn đầu vào nào cũng được khấu trừ thuế GTGT. Gần đây, hóa đơn quảng cáo của facebook đã thu thêm 5% VAT của người dùng, vậy hóa đơn này có được khấu trừ VAT hay không? Cùng tham khảo bài viết sau nhé.

Căn cứ theo Công văn 4267/CCTKVQ7NB-TTHT năm 2022 của Chi cục thuế khu vực Quận 7 – huyện Nhà Bè có hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty mua dịch vụ của Meta Platforms Ireland Limited (nhà cung câp nước ngoài) đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam (mã số thuế: 9000000327) thì không phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho Meta Platforms Ireland Limited theo quy định tại Thông tư sô 103/2014/TT-BTC.

Hóa đơn mua dịch vụ do Meta Platforms Ireland Limited phát hành, cung cấp cho Công ty thuộc loại hóa đơn bán hàng, do đó, Công ty không được khấu trừ thuế GTGT.

Mặt khác, theo Công văn 17832/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn về kê khai thuế nhà thầu như sau:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Google, Facebook – đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trực tiếp tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì Công ty Cổ phần GMO-Z.COM RUNSYSTEM (tổ chức mua dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài) không phải thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài số thuế phải nộp theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.

Về nguyên tắc thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC , Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC.

Theo hướng dẫn của Công văn 44297/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook như sau:

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty Meta – nhà cung cấp ở nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trực tiếp tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì tổ chức mua dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc) không phải thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài.

Về nguyên tắc thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC , Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC.

Căn cứ theo Công văn 36815/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn về chính sách thuế đối với dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên Facebook như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài (Công ty Meta) đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư 80/2021/TT-BTC nêu trên thì tổ chức mua dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài (Công ty TNHH Thời trang Elise) không phải thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài.

Về nguyên tắc, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC , Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC).

Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Thông qua quy định trên, công ty Facebook (hiện nay là công ty Meta) là nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam. Theo đó, tổ chức thuê dịch vụ quảng cáo Facebook không phải thực hiện kê khai nộp thuế thay cho công ty Facebook.

Mặt khác, thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động thuê dịch vụ quảng cáo Facebook chịu thuế GTGT sẽ được khấu trừ toàn bộ. Do đó, hoá đơn thuê dịch vụ quảng cáo Facebook là hoá đơn VAT sẽ được khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây:

– Hoá đơn hợp pháp

– Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối từ 20 triệu đồng trở lên,

*Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Tuy nhiên trường hợp, phía công ty Facebook cung cấp hoá đơn cho tổ chức thuê quảng cáo là loại hoá đơn bán hàng, thì tổ chức không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply