Hiện nay, ngành Thuế đang tích cực thực hiện rà soát, xử lý các vi phạm trong quản lý thuế và các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ.

Mới đây Tổng cục thuế ban hành Công văn 1798/TCT-TTKT về việc rà soát xử lý hóa đơn không hợp pháp, kèm theo đó là danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro.

Ngoài ra chi cục thuế TP. Dĩ An ban hành công văn 2387/CCT-KT2 ngày 18/4/2023, kèm theo việc công bố danh sách 52 công ty bỏ điểm. Thông báo đến người nộp thuế thực hiện và chịu trách nhiệm về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của các hóa đơn liên quan đến 52 doanh nghiệp.

Do đó, không ít các doanh nghiệp rơi vào tình trạng hóa đơn mua vào của doanh nghiệp có hóa đơn bất hợp pháp. Vậy các hóa đơn này cần xử lý như thế nào?

 1. Hướng dẫn xử lý hóa đơn mua vào của doanh nghiệp có hóa đơn bất hợp pháp?

Theo Công văn 2387/CCT-KT2 về việc người nộp thuế có sử dụng hóa đơn bất hợp pháp có hướng dẫn như sau:

(1) Cơ quan thuế yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện kiểm tra rà soát có sử dụng hóa đơn mua vào của 52 doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thì yêu cầu người nộp thuế không được hạch toán chi phí đầu vào, không được kê khai khấu trừ thuế GTGT của các hóa đơn từ 52 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

(2) Đối với trường hợp đã hạch toán, kê khai khấu trừ hóa đơn thuế GTGT đầu vào thì yêu cầu người nộp thuế thực hiện điều chỉnh giảm và tự loại trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN liên quan đến những hóa đơn trên theo quy định.

 1. Khung hình phạt đối với tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn theo quy định như thế nào?

Căn cứ tại Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi điểm k khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định về mức phạt đối với tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn như sau:

– Đối với cá nhân:

+ Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

+ Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 • Có tổ chức;
 • Có tính chất chuyên nghiệp;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;
 • Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;
 • Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm.

+ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

– Đối với pháp nhân thương mại:

Pháp nhân thương mại phạm tội, thì bị phạt như sau:

 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
 • Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.
 1. Biện pháp giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý hóa đơn và ngăn chặn gian lận hóa đơn điện tử

– Khi mua hàng hóa, dịch vụ trực tiếp hoặc trực tuyến, chỉ nhận hàng và kê khai thuế GTGT đầu vào, tính chi phi được trừ khi tính thuế TNDN đối với hóa đơn điện tử được lập bởi người bán (có hàng hóa thật) đã đăng tải đầy đủ thông tin (trụ sở, mã số thuế), phù hợp với thông tin trên đơn đặt hàng.

– Thường xuyên truy cập vào Hệ thống hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế (hoadondientu.gdt.gov.vn) và App mobile “Tra cứu hóa đơn” của Tổng cục Thuế để tra cứu, đối soát hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra để kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, kịp thời phát hiện các hóa đơn không hợp pháp.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply