Hiểu đầy đủ về thuế là tiền đề để mỗi cá nhân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Cùng Vinatas đi tìm hiểu một số thông tin về thuế thu nhập cá nhân và các trường hợp thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn.

 1. Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn là gì?

Theo quy định tại Điều 28, Nghị định 65/2013/NĐ-CP, các loại thu nhập phải khấu trừ thuế bao gồm: Thu nhập cá nhân không cư trú bao gồm cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam, thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao kể cả tiền thù lao từ các hoạt động môi giới; thu nhập của các cá nhân từ hoạt động đại lý bảo hiểm, xổ số, đa cấp; thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại…

Thuế khấu trừ tại nguồn (còn có cách gọi khác là thuế thu tại nguồn, thuế tạm thu, thuế trích thu, thuế khấu lưu,…) là một hình thức của các loại thuế thu nhập mà cơ quan thuế sẽ thu bằng cách khấu trừ ngay vào khoản tiền mà người trả thu nhập trả cho người nhận thu nhập.

 1. Các trường hợp khấu trừ thuế tại nguồn

Theo Khoản 1 Điều 31 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định rõ về trách nhiệm khấu trừ thuế khi thanh toán thu nhập cho cá nhân của công ty, doanh nghiệp như sau:

– Đối với thu nhập của người lao động có ký hợp đồng thì tiền lương, tiền công được tính khấu trừ thuế bằng cách mỗi tháng tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ của từng cá nhân theo căn cứ vào thu nhập và biểu thuế lũy biến từng phần, được tính tạm thời trừ gia cảnh theo bản khai của người thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để tính số tiền thuế cần phải nộp trong một tháng.

– Đối với thu nhập của những cá nhân không ký hợp đồng lao động, doanh nghiệp cần thực hiện khấu trừ thuế như sau:

 • Nhóm lao động thời vụ, cộng tác viên và cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với mức thu nhập dưới 2.000.000 đồng/tháng thì không phải chịu khấu trừ thuế TNCN 10%. Trường hợp nhóm người lao động thời vụ, cộng tác viên, cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có mức thu nhập trên 2.000.000 đồng/tháng thì phải chịu khấu trừ thuế 10%.
 • Lao động thời vụ, cộng tác viên, cá nhân có hợp đồng lao động dưới 3 tháng có mã số thuế cá nhân và chỉ có một nguồn thu nhập chưa đến mức phải đóng thuế TNCN thì có thể làm cam kết để không phải nộp thuế TNCN theo quy định.

– Cá nhân thực hiện ký kết hợp đồng lao động trên 3 tháng thì sẽ thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy biến từng phần.

– Cá nhân không cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thì thực hiện khấu trừ thuế TNCN với mức là 20%.

Việc nộp thuế thu nhập cá nhân hiện nay thường được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp khấu trừ thuế tại nguồn. Doanh nghiệp, công ty sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi thanh toán tiền công của người lao động. Nếu cuối năm, mức thu nhập cả năm chưa đến mức phải nộp thuế TNCN thì sẽ được hoàn thuế.

 1. Mức khấu trừ và thời điểm khấu trừ

Tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho NLĐ hành động khấu trừ thuế theo mức 10% NLĐ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • NLĐ là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động theo chỉ dẫn tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng;
 • NLĐ có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Căn cứ quy định trên ta có kết luận như sau về mức khấu trừ và thời điểm khấu trừ thuế tại nguồn như sau:

 • Mức khấu trừ: 10% trên thu nhập trả cho cá nhân
 • Thời điểm khấu trừ: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công phải khấu trừ trước khi trả cho cá nhân.
 1. Mục đích của việc khấu trừ thuế TNCN tại nguồn

Mục đích của việc khấu trừ thuế tại nguồn là tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu thuế và giảm thiểu tình trạng trốn thuế của những người lao động phải đóng thuế TNCN.

Nếu cá nhân hoạt động trong nước và có nhiều nguồn thu nhập thì việc khấu trừ thuế TNCN sẽ được thực hiện theo quy trình sau:

 • Thuế TNCN hàng tháng sẽ được khấu trừ trực tiếp tại nơi chi trả thu nhập.
 • Phải kê khai, quyết toán thuế tại nơi làm việc cuối cùng vào mỗi cuối năm.

Việc áp dụng khấu trừ thuế TNCN tại nguồn là một trong những cách hiệu quả trong việc thực hiện công tác thu thuế diễn ra dễ dàng, đồng thời kiểm soát và quản lý hành vi trốn thuế của người lao động, tổ chức. Nếu người lao động chưa có mức thu nhập áp dụng đóng thuế TNCN mà vẫn bị khấu trừ thuế TNCN thì sẽ được hoàn lại thuế.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply