Vấn đề lãi vay có chịu thuế GTGT, có được tính vào chi phí không khiến nhiều doanh nghiệp và cá nhân tham gia giao dịch vay, cho vay lo lắng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc này.

  1. Lãi vay phải chịu thuế GTGT không?

– Lãi vay là chi phí trả cho khoản vay cho chủ sở hữu tài sản như một hình thức bồi thường khi sử dụng tài sản.

– Chi phí lãi vay là lãi tiền vay và các khoản chi phí phát sinh liên quan đến các khoản vay của doanh nghiệp

– Tiền lãi vay bao gồm một số khoản như: lãi tiền vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, chi phí tài chính cho việc thuê tài sản, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Lãi vay không chịu thuế GTGT, cụ thể:

Căn cứ theo điểm a, điểm b khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 8 Thông tư số 151/2014/TT-BTC, quy định các đối tượng không chịu thuế GTGT trong đó có:

– Dịch vụ cấp tín dụng dưới hình thức cho vay của tổ chức tín dụng;

– Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

Như vậy, tiền lãi vay không chịu thuế GTGT.

  1. Chi phí lãi vay có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Chi phí lãi vay được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện khấu trừ theo quy định trừ trường hợp ngoại lệ. Cụ thể:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh

– Khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ mà từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay:

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  1. Tiền lãi vay có phải xuất hóa đơn không?

Khi đi vay của doanh nghiệp thì:

Bên cho vay

+ Khi thu tiền lãi cho vay, công ty cho vay phải lập hóa đơn GTGT

+ Trên hóa đơn ghi rõ thu lãi tiền vay

+ Dòng thuế suất, số thuế

Bên đi vay

+ Hợp đồng vay tiền

+ Chứng từ giao dịch

+ Hóa đơn thu tiền lãi vay

Căn cứ theo Công văn 39989/CT-TTHT năm 2018 của Cục thuế Thành phố Hà Nội, hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng và khoản lãi tiền vay được xác định là doanh thu và phải xuất hóa đơn cho khách hàng vay vốn.

Mặt khác theo Công văn 1332/TCT-DNL năm 2014 của Tổng cục Thuế về chứng từ thu lãi tiền vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thì có thể không sử dụng hóa đơn GTGT mà thay thế bằng chứng từ thu lãi tiền vay. Chứng từ thu tiền hợp pháp sẽ vẫn được xem là hóa đơn.

Tóm lại, ngân hàng phải xuất hóa đơn lãi vay.

  1. Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 2 thông tư số 111/2013/TT-BTC về các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân dưới các hình thức tiền lãi nhận được từ việc cho vay, thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhà nước.

Như vậy thì các nhân cho vay tiền mà có thu tiền lại (tiền lãi cho vay) thì đó là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply