Công ty thương mại hiểu là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh các hoạt động có liên quan đến sự trao đổi về dịch vụ giữa các cá nhân, tổ chức với nhau vì mục đích thương mại.

1/ Một số đặc điểm của công ty thương mại

> Hàng tồn kho đa dạng về mẫu mã, chủng loại và thường sử dụng hệ thống Barcode để theo dõi giao dịch, thanh toán thường thông qua các máy tính tiền

> Thường gắn với chính sách bán hàng như quy định về số lượng hàng hóa bán tối thiều đối với bán buôn trong khi sẽ có sự chênh lệch giá với khách lẻ (Hàng hóa trực tiếp cho người tiêu dùng )

> Thường có chiết khấu thương mại; chiết khấu thanh toán; nhận tiền hỗ trợ từ nhỏ cung cấp để nhận được các quyền lợi

> Thực hiện các hoạt động khuyến mại dưới hình thức chương trình tích lũy điểm cho khách hàng truyền thống, chương trình rút thăm trúng thưởng, chương trình bán hàng giảm giá, chương trình khuyến mại

tặng hàng có điều kiện, chương trình tặng phiếu mua hàng/ phiếu sử dụng dịch vụ…

> Xu hướng chuyển dịch sang hoạt động thương mại điện tử: Tiến hành một phần hoặc toàn bộ các quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử.

Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ cho một phần hoặc toàn bộ các quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và hậu mãi.

2/ Một số lưu ý về chính sách thuế áp dụng và kiểm tra rủi ro doanh thu

2.1. Kiểm tra tài khoản 711

Tiền hỗ trợ để thực hiện dịch vụ, sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo, cung cấp nhân viên bán hàng và nhân viên tư vấn… thì phải kê khai, nộp thuế GTGT.

2.2. Kiểm tra tài khoản 632/647

– Hàng biếu tặng, khuyến mại thuộc diện chịu thuế GTGT (không thực hiện đăng ký hoặc thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định)

– Hàng biếu tặng do thực hiện chương trình khuyến mại rút thăm trúng thưởng

2.3. Kiểm tra tài khoản 138, 575

Không lập hóa đơn, không xác định các khoản cho vay (TK 515) thuộc dịch vụ không chịu thuế GTGT để đề phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung

2.4. Kiểm tra chỉ tiêu hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT và đối chiếu chỉ tiêu [24] và chỉ tiêu [25] trên tờ khai thuế GTGT

Xác định việc phân bố thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTCT đầu ra

2.5. Kiểm tra bên Có TK 131, 338

Không lập hóa đơn khai thuế GTGT đối với khoản tiền nhận trước hoạt động dịch vụ và hoạt động cho thuê tài sản

2.6. Kiểm tra bảng kê phiếu xuất, bảng kê hóa đơn bán hàng

Lập hóa đơn khai thuế GTGT không đúng với giá bán, kê khai sai thuế suất thuế GTGT hàng hóa bán ra

2.7. Kiểm tra tài khoản 3387

Xác định sự khác biệt giữa quy định pháp luật về kế toán và pháp luật về thuế đối với trường hợp khuyến mại phát sinh nghĩa vụ trong tương lai (chương trình khuyến mại rút thăm trúng thưởng thực hiện vào năm sau, hoặc khuyến mại tặng hàng hóa, dịch vụ vào năm sau…) từ đó kiểm tra chênh lệch tạm thời đối với trường hợp điều chỉnh tăng/giảm doanh thu tính thuế TNDN

Kiểm tra tài khoản 3387 chi tiết theo thời hạn sử dụng phiếu mua hàng quà tặng/phiếu sử dụng dịch vụ để thực hiện kết chuyển vào tài khoản 711 (xem sơ đồ hạch toán bản phiếu mua hàng quà tặng/ phiếu sử dụng dịch vụ)

2.8. Bảng kê hóa đơn đầu ra năm sau

Hạch toán khoản chiết khấu thương mại vào năm trước, nhưng chứng từ (hóa đơn) lập vào năm sau

2.9. Yêu cầu cung cấp chứng từ, hồ sơ liên quan: điều kiện chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại

Với Chiết khấu thương mại (trường hợp đạt doanh số hoặc sản lượng trong kỳ): Không phải thực hiện đăng ký với cơ quan Nhà nước nhưng cần có chính sách bán hàng nhất quán kèm hồ sơ giảm trừ doanh thu

2.10. Lưu ý về phiếu quà tặng:

Khai sai thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán thông qua việc phát hành phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ.

Lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp phát hành phiếu quà tặng, phiếu mua hàng (có giá trị nhận hàng tại doanh nghiệp phát hành) thì doanh thu chỉ phát sinh khi phiếu quà tặng được sử dụng còn tại thời điểm phát hành chưa phát sinh doanh thu và không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.

Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành phiếu quà tặng, phiếu mua hàng phải theo dõi thời hạn của phiếu quà tặng để ghi tăng thu nhập khác khi phiếu quà tặng hết hạn mà người mua chưa nhận hàng.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply