Hạch toán xe ô tô trên 1.6 tỷ – từ 9 chỗ ngồi trở xuống là nghiệp vụ mà bạn cần phải biết để tránh bị bóc chi phí khi doanh nghiệp có phát sinh loại xe này.

  1. Quy định về thuế GTGT đầu vào của ô tô

– Căn cứ Điều 9 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: …

Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ”.

Theo khoản 9 điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

  1. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, đối với khấu hao tài sản cố định xe ô tô, kế toán cần ghi nhớ:

  • Nếu xe ô tô có nguyên giá < 1.6 tỷ thì được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào;
  • Nếu xe ô tô có nguyên giá > 1.6 tỷ, với thuế GTGT ô tô hiện nay là 10% thì phần thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 160 triệu, phần thuế GTGT không được khấu trừ sẽ được tính vào nguyên giá của ô tô.
  1. Quy định về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC có nội dung như sau:

“Không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt hơn 1.600.000.000 đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô); phần trích khấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng KD vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn…”.

→ Căn cứ quy định trên ta có thể đưa ra kết luận:

  • Trường hợp 1: Doanh nghiệp của bạn mua ô tô chở hàng hoặc ô tô chở người từ 10 người trở lên thì chi phí khấu hao được ghi nhận toàn bộ vào chi phí được trừ;
  • Trường hợp 2: Doanh nghiệp của bạn mua ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống và dùng vào mục đích để kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách trong ngành du lịch, khách sạn. Hay mua ô tô để bán hay để làm mẫu và lái thử thì nếu giá trị mua thì chi phí khấu hao được ghi nhận toàn bộ vào chi phí được trừ;
  • Trường hợp 3: Doanh nghiệp của bạn mua ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống có giá trị vượt trên 1.6 tỷ (giá chưa bao gồm thuế VAT) không dùng cho các mục đích nêu tại trường hợp 2 thì chi phí khấu hao tương ứng với giá trị nguyên giá vượt trên 1.6 tỷ không được ghi nhận là chi phí được trừ.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo công văn 26776/CT-TTHT hướng dẫn về chi phí khấu hao và thuế GTGT được trừ đối với ô tô có giá trị trên 1,6 tỷ đồng:

“Trường hợp Công ty TNHH AJ Rent a Car Việt Nam được thành lập mà trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có đăng ký một trong các ngành nghề: vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn và không được cấp phép kinh doanh theo quy định tại các văn bản pháp luật về kinh doanh vận tải, hành khách, du lịch, khách sạn thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC; không được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 151/2014/TT-BTC.”

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply