Thuế nhà thầu có được coi là chi phí hợp lý và được khấu trừ không?

Hiện nay, hoạt động thương mại phát triển, các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu lớn hơn khi sử dụng dịch vụ, hoặc mua hàng hóa từ các tổ chức bên nước ngoài. Khi doanh nghiệp Việt Nam phát sinh thanh toán tiền cho bên nước ngoài, sẽ làm phát sinh thuế nhà thầu. Vậy thuế nhà thầu mà doanh nghiệp nộp thay có được khấu trừ và tính vào chi phí hợp lý không?

Read more

Chi phí đào tạo cho nhân viên có được tính chi phí được trừ?

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề của người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động là một trong những nội dung phổ biến tại DN. Vậy các vấn đề về thuế có liên quan đến chi phí đào tạo là gì? Mời các bạn tham khảo bài viết sau.

Read more

Tiền thuế nộp thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí được trừ?

Ngày 01/06/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, TNCN và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong đó có quy định các trường hợp tổ chức, cá nhân phải khai thuế thay, nộp thuế thay cho HKD, CNKD. Vậy tiền thuế nộp thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí được trừ? Các bạn cùng theo dõi bài viết sau nhé.

Read more