Thưởng Tết là phần quà (có thể là hiện vật hoặc tiền mặt) được doanh nghiệp gửi tới NLĐ để tri ân và ghi nhận đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong suốt một năm. Vậy chi phí quà Tết cho nhân viên được quy định như thế nào? Doanh nghiệp có bắt buộc phải tặng quà Tết cho nhân viên? Để tìm hiểu nội dung này, mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

  1. Chi phí mua quà Tết cho nhân viên có được tính chi phí hợp lý?

Chi phí mua quà Tết cho nhân viên là khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính vào chi phí hợp lý được trừ nếu đáp ứng 2 điều kiện sau:

– Tổng chi phí mua quà Tết không quá 1 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế.

+ 01 tháng lương bình quân thực tế = Quỹ tiền lương thực hiện trong năm / 12 tháng.

+ Nếu doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: 01 tháng lương bình quân thực tế = Quỹ tiền lương thực hiện trong năm / Số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Trong đó:

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng tiền lương đã chi trả thực tế của năm quyết toán đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán (không tính tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán).

– Các khoản chi phải có hoá đơn và chứng từ hợp pháp theo quy định.

+ Hợp đồng/hóa đơn mua quà Tết.

+ Hoá đơn đầu ra (trường hợp không quy định tặng quà Tết là phúc lợi doanh nghiệp trong hồ sơ liên quan).

+ Quy chế tài chính, quy chế thưởng của doanh nghiệp (có quy định cụ thể về các khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho NLĐ).

+ Tờ trình công đoàn về quà Tết cho nhân viên.

+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT).

Ngoài ra, chi phí mua quà Tết cho nhân viên cũng được khấu trừ thuế GTGT:

Mức khấu trừ thuế GTGT đối với khoản chi mua quà Tết tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

– Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ dùng tặng quà Tết.

– Hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên thì cần có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Nếu doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ dưới 20 triệu đồng của một nhà cung cấp, nhưng mua nhiều lần trong cùng ngày và có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì được khấu trừ thuế khi có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

  1. Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng Tết cho nhân viên hay không?

Căn cứ quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

“1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.

  1. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở.”

Theo đó, người sử dụng lao động không bắt buộc phải thưởng Tết cho NLĐ. Căn cứ vào tình hình, kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty mà người sử dụng lao động sẽ quyết định có thưởng Tết Âm lịch cho NLĐ hay không.

Quy chế thưởng Tết Âm lịch sẽ do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc khi đã tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ.

Bên cạnh đó, nếu người sử dụng lao động có quyết định thưởng Tết Âm lịch 2023 cho NLĐ thì việc thưởng Tết cũng không bắt buộc phải thực hiện bằng tiền. Người sử dụng lao động có thể sử dụng tài sản hoặc là thưởng Tết theo hình thức khác mà người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ để quyết định.

  1. Thưởng Tết có phải đóng thuế TNCN không?

Căn cứ Luật Thuế TNCN sửa đổi 2012 và Điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm cả tiền thưởng, trừ 4 trường hợp:

– Tiền thưởng kèm theo danh hiệu Nhà nước phong tặng.

– Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, quốc tế được thừa nhận.

– Tiền thưởng cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Tiền thưởng phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tóm lại, nếu tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công ở mức nộp thuế thì tiền thưởng Tết vẫn phải nộp thuế TNCN.

  1. Có cần xuất hóa đơn quà Tết cho nhân viên không?

Căn cứ vào Quy định về hàng biếu tặng trong điều 4 nghị định 123/2020/NĐ-CP

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

  1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Như vậy, khi tặng quà cho nhân viên vào Tết hay các dịp sinh nhật, ngày lễ đều cần xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply