Có cần gửi mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT đến cơ quan thuế không?

Thuế giá trị gia tăng hay còn được gọi tắt là thuế VAT là mức thuế tính trên các giá trị tăng thêm của dịch vụ, hàng hóa phát sinh ở trong quá trình tiến hành sản xuất, lưu thông hàng hóa dịch vụ đến người tiêu dùng. Có thể hiểu là chênh lệch giữa phần giá trị mua vào và bán ra.

Read more

Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT: Mẫu tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Để bắt đầu sử dụng HĐĐT, Người nộp thuế có thể tự khai và nộp mẫu Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số: 01/ĐKTĐ-HĐĐT) ngay trên website của Tổng cục thuế hoặc liên hệ với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để được hỗ trợ.

Read more