Góp vốn thành lập doanh nghiệp không đúng hình thức bị phạt bao nhiêu tiền?

Để có thể tiến hành hoạt động, doanh nghiệp cần nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó quan trọng vẫn là nguồn vốn. Do đó, sau khi thành lập công ty, ngoài việc tiến hành sản xuất kinh doanh, khi cần thiết, chủ sở hữu cần phải kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác nhau từ bên ngoài. Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty.

Read more

Danh sách gần 1500 doanh nghiệp rủi ro, bán hóa đơn?

Căn cứ tại Chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn 133/TCT-TTKT ngày 23/11/2022 về việc triển khai rà soát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có nghi vấn rủi ro cao; Phụ lục 524 doanh nghiệp theo Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023; Công văn 1475/CQQCSĐT-ĐTKT ngày 02/04/2021 của Cơ quan CSĐT Công An Quận Bình Tân và các công văn chỉ đạo khác của cơ quan thuế.

Read more