Phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc khác tỉnh

Việc phân bổ thuế TNDN theo quy định tại thông tư 80/2021 hiện nay nhận được nhiều sự quan tâm từ doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc khác tỉnh. Để giúp các bạn kế toán nắm bắt thông tin quy định của pháp luật hiện hành, các bạn có thể tham khảo bài viết sau.

Read more

Có bắt buộc phải lập Công ty tại nơi có dự án để thực hiện nghĩa vụ thuế?

Kê khai thuế GTGT là một trong những thủ tục quan trọng của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế trên từng sản phẩm, dịch vụ của mình. Trường hợp doanh nghiệp có dự án tại tỉnh khác trụ sở chính thì việc kê khai thuế sẽ thực hiện như thế nào?

Read more

Phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh khác nơi có trụ sở chính được thực hiện như thế nào?

Phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh khác nơi có trụ sở chính được thực hiện như thế nào? Chuyển địa điểm kinh doanh thì cơ quan quản lý thuế có thể thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế bao nhiêu lần trong một năm?
Read more

Hướng dẫn khai nộp thuế khi trụ sở và cửa hàng ở khác tỉnh

Câu hỏi: Công ty A hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, trụ sở chính tại TP. Cần Thơ và có các cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Vĩnh Long, hạch toán kế toán tập trung tại trụ sở chính. Ông Nghĩa hỏi, công ty ông phải thực hiện kê khai, nộp thuế như thế nào?

Read more

Chi nhánh khác tỉnh, phân bổ và quyết toán thuế thế nào?

Phân bổ nghĩa vụ thuế là việc người nộp thuế khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước và xác định số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước (địa bàn nhận phân bổ) theo quy định của pháp luật. Vậy chi nhánh khác tỉnh có phải phân bổ thuế không?

Read more

Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào chịu thuế và không chịu thuế

Làm thế nào để phân bổ được thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua về dùng chung cho cả hoạt động SXKD vừa chịu thuế vừa không chịu thuế? Bài viết này sẽ giúp cho các bạn kế toán hiểu rõ được cách tính phân bổ thuế GTGT đầu vào cho trường hợp nêu trên.

Read more