Những công việc ngắn hạn dưới 12 tháng, mang tính chất tạm thời tại một đơn vị nào đó, được công nhận thông qua hợp đồng ký kết giữa công ty và người lao động thì được gọi là việc làm thời vụ. Vậy thu nhập từ việc làm thời vụ 03 tháng có phải đóng thuế TNCN không?

  1. Công ty và người lao động có thể ký hợp đồng lao động làm thời vụ 03 tháng không?

Quy định về hợp đồng lao động tại Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Các loại hợp đồng lao động được quy định tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Theo đó, công ty và người lao động vẫn có thể thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động làm thời vụ 03 tháng. Hợp đồng này được xem là hợp đồng xác định thời hạn.

  1. Thu nhập từ việc làm thời vụ 03 tháng có phải đóng thuế TNCN không?

Đối tượng nộp thuế TNCN được quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 như sau:

Đối tượng nộp thuế

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

2. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

Đồng thời theo khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế TNCN.

Do đó, người lao động làm thời vụ thì thu nhập từ việc làm thời vụ này được xác định là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.

Mức đóng thuế TNCN sẽ phụ thuộc vào thu nhập thực tế của người lao động, số người phụ thuộc của người này,… Cụ thể theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì mức đóng thuế TNCN được xác định như sau:

Mức đóng thuế TNCN = Thu nhập tính thuế TNCN (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Trong đó:

(1) Thu nhập tính thuế TNCN = Tổng thu nhập chịu thuế – (Các khoản giảm trừ gia cảnh + các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện + các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học).

(Theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 thì mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng).

(2) Thuế suất thuế TNCN được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

  1. Làm thời vụ 03 tháng có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Như vậy, người làm thời vụ 03 tháng dịp Tết Âm lịch theo hợp đồng lao động thì vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply