Thuế lũy tiến hay thuế lũy tiến từng phần được áp dụng khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể thuế lũy tiến là gì và được tính như thế nào? Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn.

  1. Thuế thu nhập cá nhân lũy tiến là gì?

Thuế thu nhập cá nhân lũy tiến (hay còn gọi là lũy tiến từng phần) là phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân mà trong đó người có thu nhập tính thuế sẽ phải nộp thuế theo mức thu nhập cá nhân tương ứng, thu nhập thấp sẽ nộp số thuế thấp, mức thuế phải nộp tăng dần theo từng bậc thuế.

Hiểu đơn giản thì lũy tiến ở đây là đề cập đến mức thuế suất tăng dần từ thấp đến cao (thuế suất thuế thu nhập cá nhân tăng từ 5% đến 35% tương ứng với mức thu nhập tính thuế tăng dần).

Theo đó, các cá nhân có thu nhập tính thuế cao sẽ nộp thuế theo một tỷ lệ phần trăm trên thu nhập chịu thuế cao hơn so với các cá nhân có thu nhập tính thuế thấp.

​Mặc dù được sử dụng phổ biến trong trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân nhưng các văn bản quy phạm pháp luật này không giải thích thế nào là biểu thuế lũy tiến hãy thuế lũy tiến.

Tuy nhiên, căn cứ vào cách tính và bản chất biểu thuế lũy tiến có thể hiểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến như trên.

  1. Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến

Hiện nay, biểu thuế lũy tiến gồm 07 bậc thuế với thu nhập tính thuế và thuế suất tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm Phần thu nhập tính thuế/tháng Mức thuế suất
1 Dưới 60 triệu (VND) Dưới 5 triệu (VND) 5%
2 Từ 60 – 120 triệu (VND) Từ 5 – 10 triệu (VND) 10%
3 Từ 120 – 216 triệu (VND) Từ 10 – 18 triệu (VND) 15%
4 Từ 216 – 384 triệu (VND) Từ 18 – 32 triệu (VND) 20%
5 Từ 384 – 624 triệu (VND) Từ 32 – 52 triệu (VND) 25%
6 Từ 624 – 960 triệu (VND) Từ 52 – 80 triệu (VND) 30%
7 Trên 960 triệu (VND) Trên 80 triệu (VND) 35%

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với:

Cá nhân cư trú có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên (bao gồm cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi).

  1. Công thức và các bước tính thuế lũy tiến từng phần

Căn cứ vào Điều 7, Thông tư 111/2013/TT-BTC về căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công quy định:

“Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó”

Công thức tính thuế lũy tiến từng phần cụ thể như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

Cụ thể các bước tính thuế TNCN phải nộp (thuế lũy tiến) gồm:

Bước 1: Xác định tổng thu nhập của cá nhân.

Bước 2: Xác định các khoản thu nhập được áp dụng miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Tính khoản thu nhập chịu thuế của cá nhân

Bước 4: Tính các khoản được giảm trừ (gồm các khoản giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân người thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có người phụ thuộc; các khoản tiền đóng bảo hiểm, tiền đóng cho hoạt động thiện nguyện, khuyến học, quỹ hưu trí, quỹ nhân đạo).

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế bằng cách lấy thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ.

Bước 6: Căn cứ vào thu nhập tính thuế để xác định thuế xuất trên biểu thuế lũy tiến từng phần. Sau đó tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng cách lấy thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

  1. Đối tượng tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo phương pháp tính thuế lũy tiến

Biểu thuế lũy tiến được áp dụng cho cá nhân có thu nhập chịu thuế được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Thuế thu nhập cá nhân và được bổ sung tại Điểm b Khoản 1 Điều 25 Thông 111.

Như vậy, tất cả cá nhân, người lao động có thu nhập chịu thuế đều phải áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp tính thuế lũy tiến.

Trên đây là nội dung liên quan đến thuế lũy tiến và cách tính thuế lũy tiến khi áp dụng thuế thu nhập cá nhân. Hiểu về thuế lũy tiến sẽ giúp bạn xác định được mức thuế phải đóng với mức thu nhập chịu thuế sau khi đã trừ các khoản được miễn thuế.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply