Doanh nghiệp có nhiều khoản hỗ trợ người lao động nước ngoài như khoản tiền học cho con người nước ngoài lao động tại Việt Nam. Khoản tiền học đó có phải tính thuế TNCN hay không?

 1. Tiền học phí cho con lao động nước ngoài do người sử dụng lao động chi trả có chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Tại Điểm g.7 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế của lao động nước ngoài như sau:

Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.6) Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.

Căn cứ xác định khoản tiền mua vé máy bay là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia nơi gia đình người nước ngoài sinh sống và ngược lại; khoản tiền thanh toán vé máy bay từ quốc gia nơi người Việt Nam đang làm việc về Việt Nam và ngược lại.

g.7) Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.

Như vậy, khoản tiền học phí cho con lao động nước ngoài có độ tuổi bậc mầm non 03 tuổi trở đi đến bậc trung học phổ thông sẽ không bị tính thuế TNCN.

 1. Công ty có được tính vào chi phí được trừ đối với khoản tiền đóng học phí cho con của người lao động?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC và hướng dẫn tại Công văn 1981/CTHN-TTHT năm 2021 do Cục Thuế Hà Nội ban hành) thì:

Khoản tiền mà công ty đóng học phí cho con của người lao động có tính chất tiền lương, tiền công được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • (1) Là khoản chi thực tế cho con của ngươi lao động nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông.
 • (2) Là khoản chi có tính chất tiền lương, tiền công được ghi cụ thể về điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại hợp đồng lao động được ký giữa người lao động nước ngoài và công ty.
 • (3) Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp về việc đóng học phí cho con của người lao động, trong hóa đơn, chứng từ ghi rõ tên, địa chỉ, mã số thuế của công ty.

Khoản chi nếu có hoá đơn từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, tiền học phí cho con của người lao động Việt Nam mà công ty đóng sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phân bổ tiền học phí vào khoản chi có tính chất tiền lương, tiền công.

Thay vào đó, công ty nên phân bổ khoản chi tiền học phí cho con của người lao động Việt Nam vào khoản chi có tính chất phúc lợi. Như vậy, khoản chi này sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • (1) Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật (phải dùng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt nếu khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên).
 • (2) Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

 1. Văn bản tham khảo

– Công văn số 78137/CT-TTHT 2019 về chi phí học phí cho người lao động nước ngoài:

 • Trường Công ty ký hợp đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được Công ty trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Công văn số 36819/CTHN-TTHT 2022 về thu nhập chịu thuế TNCN khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài:

 • Trường hợp Công ty có khoản chi về tiền học cho con của người lao động nước ngoài tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông thì việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và nghĩa vụ thuế của cá nhân người lao động thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Vướng mắc về cá nhân có 2 hộ chiếu, 2 quốc tịch, trong đó có quốc tịch và hộ chiếu Việt Nam có được xác định là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hay không, không thuộc thẩm quyền của Cơ quan Thuế. Đề nghị Công ty nghiên cứu Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan và đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply