Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ

“Trường hợp người bán sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng hoặc Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký còn hiệu lực là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp” (Theo Công văn 2775/TCT-CS) Read more

Hàng hóa khuyến mại có phải xuất hóa đơn?

Trong môi trường kinh tế cạnh tranh ngày nay, việc áp dụng các chương trình khuyến mại đã trở thành một yếu tố quan trọng để thu hút và duy trì khách hàng. Tuy nhiên, việc xuất hóa đơn cho các giao dịch khuyến mại nhiều người vẫn chưa hiểu rõ. Cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau đây.

Read more

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử đối với HKD, CNKD theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Hiện nay, hộ kinh doanh là một trong những đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc nắm bắt được thông tin về quy định về hóa đơn của hộ kinh doanh là rất quan trọng, giúp hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây của sẽ cung cấp các thông tin liên quan về quy định về hóa đơn của hộ kinh doanh.

Read more