Cách xác định người phụ thuộc khi tính thuế TNCN

Người phụ thuộc được hiểu đơn giản là đối tượng mà người nộp thuế phải nuôi dưỡng, người nộp thuế sẽ được giảm trừ cảnh cho người phụ thuộc (3,6 triệu đồng/tháng/người) khi tính thuế thu nhập cá nhân. Vậy, người phụ thuộc gồm những đối tượng nào? Điều kiện để các đối tượng đó được tính là người phụ thuộc? Read more

7 trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo hướng dẫn mới nhất của Cục Thuế TP.Hà Nội, người lao động không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong 7 trường hợp, gồm: chưa đăng ký mã số thuế cá nhân; Có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều doanh nghiệp… Read more

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi người lao động chuyển việc

Trên thực tế, có nhiều cá nhân thay đổi nơi làm việc trong một năm. Việc thay đổi này có thể là do nhu cầu của người lao động (NLĐ) muốn làm một công việc khác hoặc do sự điều chuyển công tác theo chỉ định của doanh nghiệp. Vậy thì, cá nhân khi điều chuyển công tác, thay đổi nơi làm việc trong năm như vậy có được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thay hay không? Chúng tôi xin mời quý thành viên xem bài viết dưới đây. Read more

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Ai phải nộp thuế TNCN?

Đối tượng phải nộp thuế TNCN là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam (Theo Điều 2 Luật Thuế Thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi, bổ sung 2012). Cụ thể: Read more