Bán hàng không xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu là băn khoăn của nhiều cá nhân, hộ kinh doanh và công ty. Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức không xuất hóa đơn là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt theo quy định.

  1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 125/2020/NĐ-CP về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về xuất hóa đơn như sau:

Nguyên tắc 1: Việc xử phạt vi phạm hành chính về xuất hóa đơn được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

Nguyên tắc 2: Tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn khi có hành vi vi phạm;

Nguyên tắc 3: Cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt về từng hành vi, trừ các trường hợp sau:

– Người nộp thuế kê khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên hồ sơ thuế của cùng một sắc thuế tại một thời điểm. Thì hành vi kê khai sai thuộc trường hợp xử phạt về thủ tục thuế chỉ bị xử phạt về hành vi kê khai sai, có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện

– Cá nhân, tổ chức bị xử phạt hành chính khi cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế nhưng cùng một sắc thuế thì chỉ bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ, có khung phạt tiền cao nhất trong các hành vi đã thực hiện.

  1. Lỗi bán hàng không xuất hóa đơn bị xử phạt bao nhiêu?

Lỗi không xuất hóa đơn đầu ra bị coi là hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn được nêu rõ tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

2.1. Mức xử phạt về hành vi trốn thuế

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 17 Nghị định 125 về xử phạt hành vi trốn thuế:

“Phạt tiền 01 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện hành vi vi phạm sau:

Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ (trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán, cung ứng vào kỳ tính thuế tương ứng). Và lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để kê khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời gian đã nộp hồ sơ khai thuế.”

Theo Khoản 2, 3, 4 Điều 17 Nghị định này, đối với trường hợp không xuất hóa đơn mà có tình tiết tăng hoặc không có tình tiết giảm nhẹ có thể bị xử phạt với mức như sau:

– Phạt tiền bằng 1,5 lần số tiền trốn thuế đối với người nộp thuế không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ mà không có tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng;

– Phạt tiền 02 lần số tiền trốn thuế đối với người nộp thuế không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ mà có 01 tình tiết tăng nặng;

– Phạt tiền 1,5 lần số tiền trốn thuế đối với người nộp thuế không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ mà có 02 tình tiết tăng nặng;

– Phạt tiền 03 lần số tiền trốn thuế đối với người nộp thuế không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ mà có 03 tình tiết tăng nặng trở lên.

Như vậy, hành vi không xuất hóa đơn đầu ra khi bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ có thể bị liệt kê vào hành vi trốn thuế và bị xử phạt theo mức như trên.

2.2. Mức xử phạt vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, phạt tiền từ 500.000 đến 1.500.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

– Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định về hóa đơn bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ;

– Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hoặc hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả lương trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Do đó, hành vi không lập hóa đơn tổng hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc trong trường hợp xuất hàng hóa để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả lương cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Ngoài ra, theo Khoản 5 Điều 24 Nghị định này thì người bán sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng, đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua.

Trên đây là toàn bộ nội dung giải đáp thắc mắc bán hàng không xuất hóa đơn bị xử phạt như thế nào? Hy vọng qua bài viết, bạn đọc đã nắm rõ mức xử phạt khi quên hoặc không xuất hóa đơn. Với mọi thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn và giải đáp nhanh và chính xác nhất theo pháp luật hiện hành.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply