Phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh khác nơi có trụ sở chính được thực hiện như thế nào?

Phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh khác nơi có trụ sở chính được thực hiện như thế nào? Chuyển địa điểm kinh doanh thì cơ quan quản lý thuế có thể thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế bao nhiêu lần trong một năm?
Read more

Các trường hợp được bãi bỏ quyết định thanh tra, kiểm tra thuế theo quy định mới 2023

Quyết định về việc bãi bỏ quyết định thanh tra, kiểm tra thuế do cơ quan có thẩm quyền để bãi bỏ một quyết định thanh thanh tra được ban hành trước đó. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận. Trong bài viết dưới đây, cùng tìm hiểu các trường hợp được bãi bỏ quyết định thanh tra, kiểm tra thuế.

Read more

Kỹ năng thanh kiểm tra thuế doanh nghiệp

Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra thuế là nghĩa vụ của doanh nghiệp. Rất nhiều kế toán doanh nghiệp có “nỗi lo” chung về việc hồ sơ chuẩn bị để thanh tra, kiểm tra có sai sót gì, trong quá trình thanh tra, kiểm tra thì cần những kỹ năng gì? Qua bài viết sau, cùng tìm hiểu một số nội dung liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra và một số kỹ năng để thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

Read more

Doanh nghiệp bị thanh tra thuế cần chuẩn bị những gì?

Thanh tra, kiểm tra thuế là hoạt động giám sát của cơ quan thuế đối với các hoạt động, giao dịch liên quan đến phát sinh nghĩa vụ thuế và thực hiện các thủ tục hành chính của doanh nghiệp, tổ chức. Khi công ty nhận thông báo thanh tra thuế thì cần chuẩn bị các thủ tục và giấy tờ gì?

Read more